Ardahan Yöresi Halk Oyunları

Ardahan’ın yörelerinde hemen hemen aynı oyunlar oynanır, estürüman olarak genellikle davul ve zurna, Kafkas oyunlarında ise akordeon ve nağara adı verilen davul kullanılır. Yörede genellikle halay ve bar oynanır bu oyunların oynandığı toplumsal alanlar ise düğünler, nişanlar, asker uğurlamaları, üzüntü ve sevinç gibi duyguların ifade edildiği durumlardır.

Kafkas, Ağır bar, Sallama, Temur ağa, Nare, Lorke, Şeker Oğlan, Sarı seyran, Kaççıke, Tavuk Barı, Gazelo, Hoş bilezik,Haran, Döne, Kıskarç, Kürdün Kızı, Ardahanın Yolları, Hafif Bar, Paşa Göçtü, Ondört, Şeyh şamil, Ay gızı, Beş açılan, Karabat, Hanım Yaylada...